Bất ngờ thú vị về Remdesivir - thuốc trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép

Một cơ sở của Gilead ở La Verne, California, Mỹ. Ảnh: Gilead.
Một cơ sở của Gilead ở La Verne, California, Mỹ. Ảnh: Gilead.
Một cơ sở của Gilead ở La Verne, California, Mỹ. Ảnh: Gilead.
Lên top