Bất ngờ số hiện vật thu thập được từ xác tàu đắm nhiều thế kỷ ở Singapore

Quá trình trục vớt hiện vật từ xác hai con tàu đắm từ thế kỷ 14 và 18 ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS - Yusof Ishak
Quá trình trục vớt hiện vật từ xác hai con tàu đắm từ thế kỷ 14 và 18 ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS - Yusof Ishak
Quá trình trục vớt hiện vật từ xác hai con tàu đắm từ thế kỷ 14 và 18 ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS - Yusof Ishak
Lên top