Bất ngờ hang động chứa đống xương khổng lồ ở Saudi Arabia

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hàng chục nghìn bộ xương của cả động vật lẫn con người trong một hang dung nham ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Ả Rập Xê Út/Viện Max Planck/Đại học King Saud
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hàng chục nghìn bộ xương của cả động vật lẫn con người trong một hang dung nham ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Ả Rập Xê Út/Viện Max Planck/Đại học King Saud
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hàng chục nghìn bộ xương của cả động vật lẫn con người trong một hang dung nham ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Ả Rập Xê Út/Viện Max Planck/Đại học King Saud
Lên top