Bất ngờ cách Trung Quốc dự trữ vàng giữa lúc giá vàng tăng vọt

Dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc là 1.948 tấn. Ảnh: AFP
Dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc là 1.948 tấn. Ảnh: AFP
Dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc là 1.948 tấn. Ảnh: AFP
Lên top