"Bật mí" lý do người Hàn Quốc chỉ được mua một túi Chanel mỗi năm

Mỗi người Hàn Quốc chỉ được phép mua một túi Chanel mỗi năm. Ảnh: AFP/Getty
Mỗi người Hàn Quốc chỉ được phép mua một túi Chanel mỗi năm. Ảnh: AFP/Getty
Mỗi người Hàn Quốc chỉ được phép mua một túi Chanel mỗi năm. Ảnh: AFP/Getty
Lên top