Bắt giữ hung thủ trong video tấn công cụ bà gốc Á lan truyền mạng xã hội

Hung thủ tấn công cụ bà gốc Á ở New York đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Video sở cảnh sát New York
Hung thủ tấn công cụ bà gốc Á ở New York đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Video sở cảnh sát New York
Hung thủ tấn công cụ bà gốc Á ở New York đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Video sở cảnh sát New York
Lên top