Bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Malaysia

Một công nhân đang phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Một công nhân đang phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Một công nhân đang phun thuốc khử trùng trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top