Bắt giữ hơn 200 chân gấu đang được vận chuyển sang Trung Quốc

Ảnh: FSB Border Control.
Ảnh: FSB Border Control.
Ảnh: FSB Border Control.
Lên top