Bắt đầu thử nghiệm 4 loại thuốc điều trị COVID-19 mang tên "Đoàn kết"

Nhiều loại thuốc đang được thử nghiệm để chữa COVID-19. Ảnh: Alamy
Nhiều loại thuốc đang được thử nghiệm để chữa COVID-19. Ảnh: Alamy
Nhiều loại thuốc đang được thử nghiệm để chữa COVID-19. Ảnh: Alamy
Lên top