Bắt đầu đợt nắng nóng mới "đe dọa tính mạng" ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Bắt đầu đợt nắng nóng lịch sử mới ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: Weather
Bắt đầu đợt nắng nóng lịch sử mới ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: Weather
Bắt đầu đợt nắng nóng lịch sử mới ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: Weather
Lên top