Bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên Donald Trump - Joe Biden

Ông Donald Trump và Joe Biden bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump và Joe Biden bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Getty
Ông Donald Trump và Joe Biden bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Getty
Lên top