Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất chấp ngừng bắn, Syria vẫn dội bom phiến quân