Bất chấp COVID-19, 50.000 người đổ xô xem ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020

Người dân Nhật Bản xem ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, ngày 21.3.2020. Ảnh: AP
Người dân Nhật Bản xem ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, ngày 21.3.2020. Ảnh: AP
Người dân Nhật Bản xem ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, ngày 21.3.2020. Ảnh: AP
Lên top