Bắt 2 nghi phạm, diệt 4 phần tử ám sát Tổng thống Haiti

Cảnh sát Haiti đã tiêu diệt 4 người và bắt 2 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise. Ảnh: AFP
Cảnh sát Haiti đã tiêu diệt 4 người và bắt 2 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise. Ảnh: AFP
Cảnh sát Haiti đã tiêu diệt 4 người và bắt 2 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise. Ảnh: AFP
Lên top