Bão tuyết lớn hoành hành, 80 triệu dân Mỹ trong diện cảnh báo

Một người đàn ông chụp ảnh với tuyết ở Chicago, Illinois. Dự báo thời tiết cho biết, khu vực này có nguy cơ hứng trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông chụp ảnh với tuyết ở Chicago, Illinois. Dự báo thời tiết cho biết, khu vực này có nguy cơ hứng trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông chụp ảnh với tuyết ở Chicago, Illinois. Dự báo thời tiết cho biết, khu vực này có nguy cơ hứng trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Ảnh: AFP.
Lên top