Bão tuyết cực lớn đổ bộ miền đông nước Mỹ sau khi càn quét thủ đô

Người tuyết tại quảng trường quốc gia Mỹ, gần Điện Capitol ở Washington D.C - nơi vừa trải qua cơn bão tuyết cực mạnh hôm 31.1. Ảnh: AFP
Người tuyết tại quảng trường quốc gia Mỹ, gần Điện Capitol ở Washington D.C - nơi vừa trải qua cơn bão tuyết cực mạnh hôm 31.1. Ảnh: AFP
Người tuyết tại quảng trường quốc gia Mỹ, gần Điện Capitol ở Washington D.C - nơi vừa trải qua cơn bão tuyết cực mạnh hôm 31.1. Ảnh: AFP
Lên top