Bão tuyết chết người gây hỗn loạn khắp Tây Ban Nha

Tây Ban Nha vừa trải qua trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha vừa trải qua trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha vừa trải qua trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm. Ảnh: AFP
Lên top