Báo Trung Quốc vinh danh ông Duterte là Nhân vật của năm