Báo Trung Quốc: Đập Tam Hiệp là "trường thành trên sông Dương Tử"

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử chịu sức ép lớn trong bối cảnh mưa lũ liên tục ở Trung Quốc. Nguồn: Arirang News.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử chịu sức ép lớn trong bối cảnh mưa lũ liên tục ở Trung Quốc. Nguồn: Arirang News.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử chịu sức ép lớn trong bối cảnh mưa lũ liên tục ở Trung Quốc. Nguồn: Arirang News.
Lên top