Báo thế giới: Cứu bệnh nhân 91 là biểu tượng chống COVID-19 của Việt Nam

Bệnh nhân 91 xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 91 xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 91 xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top