Báo sư tử đói liều mình tấn công thợ săn trong đêm vắng

Một con báo sư tử. Ảnh: Fox News.
Một con báo sư tử. Ảnh: Fox News.
Một con báo sư tử. Ảnh: Fox News.
Lên top