Bão số 9, 10, 11 xuất hiện cùng lúc ở Đại Tây Dương

Các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi 3 cơn bão nhiệt đới tiềm năng nổi lên ở Đại Tây Dương. Ảnh: AccuWeather
Các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi 3 cơn bão nhiệt đới tiềm năng nổi lên ở Đại Tây Dương. Ảnh: AccuWeather
Các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi 3 cơn bão nhiệt đới tiềm năng nổi lên ở Đại Tây Dương. Ảnh: AccuWeather
Lên top