Bão số 14: Ít nhất 100 người Philippines thiệt mạng vì siêu bão Haiyan