Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão Sandy phá hủy hơn 130.000 ngôi nhà ở Cuba, tiến vào Mỹ