Báo Pháp: Phái võ cổ truyền Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Một khán giả chạm vào thanh sắt được uống cong bằng sức mạnh của võ sinh thuộc môn phái Thiên Môn Đạo ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: AFP
Một khán giả chạm vào thanh sắt được uống cong bằng sức mạnh của võ sinh thuộc môn phái Thiên Môn Đạo ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: AFP
Một khán giả chạm vào thanh sắt được uống cong bằng sức mạnh của võ sinh thuộc môn phái Thiên Môn Đạo ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: AFP
Lên top