Bão Phanfone khiến 40 gia đình mất nhà cửa đêm Giáng sinh

Khoảng 40 gia đình ở Biliran, Philippines bị mất nhà cửa do bão Ursula đêm Giáng sinh. Ảnh: ABS-CBN.
Khoảng 40 gia đình ở Biliran, Philippines bị mất nhà cửa do bão Ursula đêm Giáng sinh. Ảnh: ABS-CBN.
Khoảng 40 gia đình ở Biliran, Philippines bị mất nhà cửa do bão Ursula đêm Giáng sinh. Ảnh: ABS-CBN.
Lên top