Bão Nuri áp sát, Trung Quốc kích hoạt phản ứng cấp 4

Bão Nuri dự báo tiến vào tỉnh Quảng Đông chiều ngày 14.6. Ảnh: Windy.com
Bão Nuri dự báo tiến vào tỉnh Quảng Đông chiều ngày 14.6. Ảnh: Windy.com
Bão Nuri dự báo tiến vào tỉnh Quảng Đông chiều ngày 14.6. Ảnh: Windy.com
Lên top