Bão nối bão vào Philippines

Sau bão Goni, một cơn bão khác cũng đang hình thành ngoài khơi Philippines. Ảnh: ABS-CBN News.
Sau bão Goni, một cơn bão khác cũng đang hình thành ngoài khơi Philippines. Ảnh: ABS-CBN News.
Sau bão Goni, một cơn bão khác cũng đang hình thành ngoài khơi Philippines. Ảnh: ABS-CBN News.
Lên top