Bão nhiệt đới thứ 4 mùa bão Đại Tây Dương sắp đổ bộ Mỹ

Cơn bão Danny hình thành ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và Georgia. Ảnh: NHC
Cơn bão Danny hình thành ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và Georgia. Ảnh: NHC
Cơn bão Danny hình thành ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và Georgia. Ảnh: NHC
Lên top