Bão nhiệt đới sắp đổ bộ, Indonesia nguy cơ tiếp tục lở đất, lũ lụt

Người dân làng Waiwerang, phía đông đảo Flores, Indonesia trước hậu quả tàn phá nặng nề của mưa bão. Ảnh: AFP
Người dân làng Waiwerang, phía đông đảo Flores, Indonesia trước hậu quả tàn phá nặng nề của mưa bão. Ảnh: AFP
Người dân làng Waiwerang, phía đông đảo Flores, Indonesia trước hậu quả tàn phá nặng nề của mưa bão. Ảnh: AFP
Lên top