Bão nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão Thái Bình Dương, ít nhất 10 người chết

Lên top