Báo Mỹ: Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID19

Báo Mỹ đánh giá Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Báo Mỹ đánh giá Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Báo Mỹ đánh giá Việt Nam là nền kinh tế hoạt động tốt nhất Châu Á giữa dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Lên top