Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Việt Nam có thể ngăn chặn suy thoái kinh tế nhờ thành công bước đầu chống COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam có thể ngăn chặn suy thoái kinh tế nhờ thành công bước đầu chống COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam có thể ngăn chặn suy thoái kinh tế nhờ thành công bước đầu chống COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top