Báo Mỹ: Dịch COVID-19 “chết yểu” ở Việt Nam

Một địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội hồi tháng 3.2020. Ảnh: AP
Một địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội hồi tháng 3.2020. Ảnh: AP
Một địa điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội hồi tháng 3.2020. Ảnh: AP
Lên top