Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam tiếp cận và khống chế COVID-19 trên cơ sở khoa học

Học sinh một trường trên địa bàn Hà Nội xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: AFP
Học sinh một trường trên địa bàn Hà Nội xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: AFP
Học sinh một trường trên địa bàn Hà Nội xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: AFP
Lên top