Bão Molave càn quét Philippines, 900.000 người bị ảnh hưởng

Lên top