Bão Maysak trên đường đổ bộ vào Hàn Quốc

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cung cấp hình ảnh dự báo về đường đi của bão Maysak vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 31.8. Ảnh: Yonhap.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cung cấp hình ảnh dự báo về đường đi của bão Maysak vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 31.8. Ảnh: Yonhap.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cung cấp hình ảnh dự báo về đường đi của bão Maysak vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 31.8. Ảnh: Yonhap.
Lên top