Bão Maysak cường độ cực mạnh đổ bộ Hàn Quốc gây thiệt hại lớn

Bão Maysak đổ bộ đã khiến ít nhất 1 người chết và hơn 2.000 người khác ở Hàn Quốc phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Bão Maysak đổ bộ đã khiến ít nhất 1 người chết và hơn 2.000 người khác ở Hàn Quốc phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Bão Maysak đổ bộ đã khiến ít nhất 1 người chết và hơn 2.000 người khác ở Hàn Quốc phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Lên top