Bạo lực bùng phát, miền Đông Ukraina xấu đi nghiêm trọng