Bão lửa quay cuồng trong đợt cháy rừng ngày càng lan rộng ở California, Mỹ

Lên top