Bão lớn sắp ập vào Philippines, ảnh hưởng nhiều địa điểm SEA Games 30

Tâm bão Kammuri ước tính cách Visayas - một trong 3 đảo chính của Philippines - 1.430 km về phía đông. Ảnh: Philstar.
Tâm bão Kammuri ước tính cách Visayas - một trong 3 đảo chính của Philippines - 1.430 km về phía đông. Ảnh: Philstar.
Tâm bão Kammuri ước tính cách Visayas - một trong 3 đảo chính của Philippines - 1.430 km về phía đông. Ảnh: Philstar.
Lên top