Bão lớn phá vỡ 1/5 đảo đá ở Thái Lan

Một phần lớn của đảo Ko Hintaek đã tách khỏi đảo do bão lớn gây mưa to và sóng biển mạnh. Ảnh: Bangkok Post.
Một phần lớn của đảo Ko Hintaek đã tách khỏi đảo do bão lớn gây mưa to và sóng biển mạnh. Ảnh: Bangkok Post.
Một phần lớn của đảo Ko Hintaek đã tách khỏi đảo do bão lớn gây mưa to và sóng biển mạnh. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top