Bão Lan quần thảo Nhật Bản: Giao thông đình đốn, công ty ngừng hoạt động

Theo Kyodo News, ít nhất 5 người đã chết do hậu quả của bão Lan. Ảnh: Reuters
Theo Kyodo News, ít nhất 5 người đã chết do hậu quả của bão Lan. Ảnh: Reuters
Theo Kyodo News, ít nhất 5 người đã chết do hậu quả của bão Lan. Ảnh: Reuters