Bão Kompasu gây thiệt hại ở Philippines, Hong Kong sắp tăng cấp ứng phó bão

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân gần một con sông trong mưa lớn do bão Kompasu ở Gonzaga, tỉnh Cagayan, Philippines. Ảnh: Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Thành phố Gonzaga
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân gần một con sông trong mưa lớn do bão Kompasu ở Gonzaga, tỉnh Cagayan, Philippines. Ảnh: Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Thành phố Gonzaga
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân gần một con sông trong mưa lớn do bão Kompasu ở Gonzaga, tỉnh Cagayan, Philippines. Ảnh: Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Thành phố Gonzaga
Lên top