"Bão không gian" lần đầu được nhìn thấy lơ lửng phía trên trái đất

Cơn bão không gian lần đầu được quan sát thấy ở phía trên trái đất. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Cơn bão không gian lần đầu được quan sát thấy ở phía trên trái đất. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Cơn bão không gian lần đầu được quan sát thấy ở phía trên trái đất. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Lên top