Bão Kammuri sắp ập vào Philippines dịp SEA Games 30 mạnh cỡ nào?

Lên top