Báo Iran giục trả đũa vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh

Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vừa bị ám sát hôm 27.11. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vừa bị ám sát hôm 27.11. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vừa bị ám sát hôm 27.11. Ảnh: AFP.
Lên top