Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc sớm với gió cuồng phong, sóng biển 7m

Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc mang theo mưa to, gió giật. Ảnh: AFP
Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc mang theo mưa to, gió giật. Ảnh: AFP
Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc mang theo mưa to, gió giật. Ảnh: AFP
Lên top