Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: BNG
Lên top