Bảo hiểm dự kiến tốn trăm triệu USD vụ siêu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez

Ảnh vệ tinh tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: Maxar/AFP.
Ảnh vệ tinh tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: Maxar/AFP.
Ảnh vệ tinh tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: Maxar/AFP.
Lên top